Telio Mobil

Telio Mobil er arkivert og mottar derfor ikke lenger nye omtaler.

Telio Mobil har opphørt
Telio opphørte sin mobilsatsing den 5. februar 2018 og tilbyr derfor ikke lenger mobiltjenester. Mobilkundene har blitt overdratt til Telia. Les omtaler om Telia.