Sammenling. Bytt. Spar.
Oppdatert september 2023

Dekker innboforsikringen uhell på varmepumpen?

Innboforsikring og varmepumpe - test din dekning

Hvor går skjæringspunktet mellom fastmonterte gjenstander og løsøre? Les videre om hvilken forsikring som dekker varmepumpa

Det er viktig å undersøke og sammeligne dekningsgrunnlagene ved innboforsikringen slik at du er sikker på at dine utsatte gjenstander er trygge
Det er viktig å undersøke og sammeligne dekningsgrunnlagene ved innboforsikringen slik at du er sikker på at dine utsatte gjenstander er trygge

Innboforsikring til varmepumpe

Det mest vanlige er at varmepumpen er forsikret av husforsikringen, men det finnes mange tilfeller hvor man heller ønsker å forsikre varmepumpen, og andre fastmonterte gjenstander over innboforsikringen.

En standard innboforsikring dekker som oftest ikke skader og uhell på en varmepumpe, men det skal ikke mye forhandling til, eller oppgraderinger av dekningsgrunnlaget, før varmepumpen også er dekket.

Fordelen med en hus- eller boligforsikring er at den ikke bare dekker varempumpa, men dekker også i bunn og grunn det meste av boligen og uteområder. Her kan du lese mer om husforsikringen og hva den dekker.

I situasjoner hvor man leier boligen, eller bor i et borettslag, så kan det være greit med en innboforsikring i tillegg til huseierens husforsikring, eller borettslagets samleforsikring for bygget for eksempel. 

Dekker innboforsikring skader og uhell ved varmepumpen?

I utgangspunktet så dekker ikke en innboforsikring som standard, skader og uhell på en varmepumpe. En utvidet innboforsikring holder derimot varmepumpa trygg for skader og uhell.

Få tilbud på service av varmepumpa eller en helt ny varmepumpe fra flere leverandører og forhandle deg frem til bedre pris og avtaler i Bytt.no sin anbudstjeneste for varmepumper her.

TIPS: De fleste interesseorganisasjoner som for eksempel LOFavør, YS eller DELTA har forhandlet seg frem til bedre forsikringsavtaler på vegne av sine medlemmer. 

Er du er medlem av en slik organisasjon så er det anbefalt å undersøke hvilke særskilte avtaler du har tilgang på. Ofte får man toppdekning på forsikringene sine, til samme pris som basisdekning 

Man kan også forhandle seg frem til bedre dekningsgrunnlag, priser og forsikringsvilkår i Bytt.no sin anbudtjeneste for innboforsikringer ved å sette selskapene opp mot hverandre og uforpliktende innhente tilbud fra opp til 3 forsikringsselskaper.

Hva dekker en innboforsikring?

For å få en større forståelse for hva en innboforsikring dekker så er det alltid lurt å lese forsikringsvilkårene nøye, og ikke bare den korte oppsummeringen som selskapene reklamerer for.

Her kan du lese mer i detalj om hva en innboforsikring burde inneholde, men i korte trekk så burde en basis innboforsikring, med standariserte vilkår inneholde:

 • Skader på gjenstander ved brann
 • Skader på gjenstander ved lekkasje
 • Skader på gjenstander ved innbrudd
 • Skader på gjenstander ved hærverk

Vanlige skader på varmepumper

Den mest vanlige skaden på en varmepumpe er feil ved montering, eller skader i forbindelse med lynnedslag. Dette burde innboforsikringen dekke når du velger forsikring.

Andre vanlige skader på en varmepumpe kan være:

 • Ising - hvor det kan oppstå is på utdelenen ved temperatur-og værskifte, som kan føre til redusert effektivitet eller defekte komponenter.
 • Overspenninger eller kortslutninger - kan føre til at elektroniske komponenter i varmepumpen blir defekt og slutter å fungere. 
 • Vannskader - som ofte kan oppstå ved feil dreneringssystem hvor vannet renner feil vei, eller ved lekkasje i rørene. 
 • Svikt i kompressor - Kompressoren er komponentet som stryrer hele varmepumpen, og ved mangel på vedlikehold eller feil strømforsyning kan kompressoren svikte.

Disse skadene fører også ofte til flere og større skader på boligen, og skaper dermed en kjipt dominoeffekt. Ved potensielle overspenninger eller vann- og brann skader kan det være lurt å også ha en god husforsikring.

TIPS: Legger du til flere forsikringer enn bare innboforsikringen i Bytt.no sin anbudstjeneste, som for eksempel hus-, bil eller reiseforsikringen får du samlerabatt på forsikringsavtalene dine.  

Slik får du en bedre innboforsikring

Det er viktig å bruke forbrukermakten sin for å forhandle seg frem til bedre priser og dekningsgrunnlag, og sette selskapene opp mot hverandre for å skape en sunn konkurranse.

Et forsikringsselskap har som oftest standariserte avtaler som er tilgjengelig til alle, men når man forhandler med flere selskaper samtidig blir avtalene mer personaliserte og billigere.

For å få den beste innboforsikringen så kan du forhandle frem dekningsgrunnlag som ikke ligger i de standariserte avtalene i anbudstjenesten for innboforsikring her hos Bytt.no.

En god innboforsikring burde også inneholde:

 • Standariserte dekningsgrunnlag, som forklart tidlig i artikkelen.
 • Reperasjon OG erstatning - kommer ofte med dekninger for bare reperasjon
 • Skader forårsaket av feil, eller slett montering av fagfolk
 • Krever forsikringen regelmessig vedlikehold av varmepumpen? Service for eksempel.
 • Ved skadeoppgjør, hvor stor er egenandelen?
 • Ved erstatning, dekker forsikringen frakt og monteringskostnadene?
 • Ved erstatning, hvor mange fradragsfrie år får du for eksempel?
Fradragsfrie år betyr hvor mange år det tar før forsikringen regner inn redusert verdi på gjenstanden. Har du eksempelvis 5 fradragsfrie år på varmepumpen og det skjer et uhell etter 4 år som krever erstatning kan du kreve full erstatning. 

Dette er ofte punkter man glemmer å ta høyde for, men man merker det veldig fort når først et uhell skjer. Forsikringsselskapene kan også gjemme seg bak disse klausulene hvis de velger å slå seg vrang. 

Mange opplever store fratrekk i utbetalingene grunnet aldersfradrag, eller reduserte oppgjør grunnet lite eller sjeldent vedlikehold og service.

I de værste tilfellene kan et oppgjør avslåes grunnet dårlig eller ingen dokumentasjon (kvitteringer) på service av varmepumpen.

Det er derfor viktig å sammenligne hva som skjer ved et eventuelt skadeoppgjør, og ikke like mye på hva dekker forsikringen

For å sette deg litt mer inn i hvordan de forskjellige forsikringsselskapene behandler sine skadeoppgjør, og for å få et lite innblikk i hva kundene mener om selskapene så er det anbefalt at du leser deg opp blant våre 31947 omtaler og tilbakemeldinger fra norske forsikringskunder her.

Hva koster innboforsikring til varmepumpe?

En innboforsikring med utvidet dekning som dekker varmepumper, koster i gjennomsnitt 7 000 - 9 000 kroner årlig.

Det er viktig å understreke at hver forsikringsavtale er individuell og prisen er høyst flytende, som gjør at hvis man setter selskapene opp mot hverandre og får dem til å konkurrere om ditt kundeforhold vil prisen kunne reduseres og dekningsgrunnlaget utvides. 

Slik får du den billigste innboforsikringen til varmepumpen din

Siden forsikringsprisene settes individuelt så blir det vanskelig å sammenligne prisene med naboen eller familie og venner, og den prisen du får kommer helt ann på engasjementet ditt.

Et hvert forsikringsselskap ønsker å tjene så mye som mulig men selskapene ser også verdien i det å ikke la en forsikringskunde gå over til konkurrenten. 

 

Selskapene kan dermed ofte skru ned prisen, eller tilby større dekningsgrunnlag for å gjøre forsikringsavtalen mer attraktiv slik at du ikke blir kunde hos konkurrentene, men heller starter ditt langvarige forsikringsforhold hos dem. 

HVOR MYE KAN DU SPARE?

Visste du at en familie årlig kan spare inntil 20 000 kr på å bytte forsikringsselskap? Nå har mer enn 450 000 nordmenn har brukt våre forsikringstjenester for å motta flere tilbud på sine forsikringer.

Bytt.no er Norges største sammenligningstjeneste for produkter og tjenester innen personlig økonomi. Velg hvilke forsikringer du ønsker tilbud på, og velg hvilke selskaper du ønsker tilbud fra. Tilbudene du mottar er gratis og helt uforpliktende.

Bilforsikring

Norges beste og billigste bilforsikringer - sjekk hvor mye du kan spare

BILFORSIKRING

Husforsikring

Norges beste husforsikringer. Sørg for at største investeringen din er riktig forsikret

HUSFORSIKRING

Innboforsikring

Det er store forskjeller på innboforsikring og hva de dekker. Dette er de beste innboforsikringene.

INNBOFORSIKRING

Reiseforsikring

Alt du trenger å vite om de beste og billigste reiseforsikringene - se full oversikt

REISEFORSIKRING
NYLIGE OMTALER INNEN INNBOFORSIKRING
Søk blant tusenvis av bedrifter
Sammenlign tusenvis av tjenester
AVBRYT
OK, JEG FORSTÅR