NextGenTel Mobil

NextGenTel Mobil er arkivert og mottar derfor ikke lenger nye omtaler.

NextGenTel Mobil har opphørt
NextGenTel opphørte sin mobilsatsing den 2. februar 2018 og tilbyr derfor ikke lenger mobiltjenester. Mobilkundene har blitt overdratt til Telia. Les omtaler om Telia.