Sammenlign. Bytt. Spar.
HUS & HJEM
BEDRIFT & BORETTSLAG
MIN BYTT
BYTT.NO
Infosenter BEDRIFT

Retningslinjer for innsamling av kundeomtaler

Bytt.no er en upartisk og nøytral forbrukerportal hvor forbrukere enkelt skal kunne sammenligne og dele erfaringer om de ulike selskapene tilknyttet personlig økonomi.

Kjernen av vår virksomhet er å tilby gode og rettferdige sammenligninger. Av denne grunn er vårt arbeid med kvalitetssikring noe vi tar på alvor. En viktig del av dette arbeidet er å sørge for at omtalene er ekte, og at de stammer fra en rettferdig og representativ kilde. Vi har som en del av dette arbeidet utformet følgende retningslinjer som gjelder for alle bedrifter som ønsker å samle inn kundeomtaler til Bytt.no.

Retningslinjene gjelder for enhver bedrift eller organisasjon (Selskapet) som ønsker å invitere sine egne kunder (Kunden) til å dele egne erfaringer om Selskapet ved å skrive en brukeromtale (Omtale) på nettstedet www.bytt.no. (Bytt.no)


Invitasjonens utførelse

Invitasjonens emne, innhold, bilde- og språkbruk skal være helt nøytral og upartisk, og skal ikke forsøke å påvirke Kunden hverken positivt eller negativt. Det skal ikke på noen som helst måte gjøres forsøk på å påvirke hvordan Kunden oppfatter eller skriver om Selskapet. Det er ikke tillatt å formulere invitasjonen slik at den særlig tiltrekker seg bestemte kundegrupper.Dette er tillatt:

Automatisert invitasjon

Automatisert rutinemessig E-post og SMS utsendelser som nyhetsbrev og lignende. F.eks: E-post til alle som har vært kunde i 1 år.

Triggerbasert invitasjon

Automatisk invitasjon når en hendelse inntreffer, som f.eks: Automatisk utsendelse av SMS etter endt telefonsamtale, e-post oppfølgning etter at en sak er avsluttet osv.

Masseutsendelser

Masseutsendelser tillates når grunnlaget er basert på et representativt bredt utvalg av kundemassen. F.eks: Alle eksisterende kunder, alle som mottar nyhetsbrev osv.

Dette er IKKE tillatt:

Selektiv invitasjon

Som hovedregel skal alle Selskapets Kunder inviteres. Det er ikke tillatt å selektivt invitere utvalgte Kunder til å dele sine erfaringer. Dersom det er nødvendig å avvike fra denne regelen skal invitasjonen skje på en objektiv og upartisk måte, som for eksempel ved å invitere annenhver Kunde.

Konkurranse, rabatter eller andre goder i bytte mot omtaler

Det er ikke tillatt å avholde konkurranser, gi rabatter eller gi noen som helst form for fordeler eller goder i bytte mot omtaler.

Publisere eller skrive omtaler på vegne av Kunden

Det er ikke tillatt å publisere eller skrive omtaler på vegne av kundene. For å få godkjent en omtale må kunden selv skrive omtalen fra egen enhet på Bytt.no sine nettsider. Omtaler samlet inn muntlig, eller skriftlig på andre formater enn på Bytt.no sine nettsider vil bli avvist.

Oppfordre til å skrive om andre selskap

Det er ikke tillatt å oppfordre egne kunder til å skrive om andre selskaper, som for eksempel: tidligere kundeforhold, konkurrenter o.l.

Omtaler fra ansatte og deres nære relasjoner

Ansatte av selskapet (direkte og indirekte), aksjonærer, tidligere ansatte og deres familierelasjoner tillates ikke å skrive om Selskapet. Selskapet skal under ingen omstendigheter oppfordre eller be egne ansatte om å skrive eller dele sine erfaringer på Bytt.no.

Lage, kjøpe eller samle inn falske omtaler

Ethvert forsøk på å lage, kjøpe eller samle inn falske omtaler vil bli varslet til Forbrukertilsynet.

Konsekvenser og håndhevelse

Ved brudd på retningslinjene vil Bytt.no foreta nødvendige grep for å sørge for at eventuelle regelbrudd blir rettet. Tiltak kan være, men begrenser seg ikke til; Synlig advarsel om Selskapet til fremtidig besøkende, fremheving og advarsel på omtaler, sletting og fjerning av omtaler, rettslige krav, anmeldelse m.m.

Ethvert forhold som strider mot Forbrukertilsynet sine føringer, ref: “Brukeromtaler i markedsføring” vil bli rapportert til forbrukertilsynet.

Omtalene på Bytt.no er brukergenererte og publiseres på grunnlag av en avtale mellom Bytt.no og Kunden. Bytt.no fjerner ikke omtaler etter ønske fra selskapene. Det er kun omtaler som strider mot våre vilkår for bruk som vil bli fjernet.

Søk blant tusenvis av selskaper
Sammenlign tusenvis av tjenester
AVBRYT
OK, JEG FORSTÅR