Sammenlign. Bytt. Spar.
HUS & HJEM
BEDRIFT & BORETTSLAG
MIN BYTT
BYTT.NO
Oppdatert lørdag 25. mai

Hva er mest lønnsomt? Solceller eller solfanger?

Solceller vs solfangere - hva er mest lønnsomt?

OPPDATERT ONSDAG 10. APRIL 2024

Les om hva som er mest lønnsomt av solceller og solfangere, og se hva som kan være den beste løsningen for din bolig

Er solceller mer lønnsomme enn solfangere når man også inkluderer investeringskostnaden?
Er solceller mer lønnsomme enn solfangere når man også inkluderer investeringskostnaden?

Hva er mest lønnsomt av solcelle eller solfangere?

Selv om solfangere er mer effektive enn solceller så vil solceller alltid være mer lønnsomt enn solfangere, da solceller produserer faktisk strøm mens en solfanger kun produserer varme.

Et solcelleanlegg kan produsere hele boligens strømforbruk, mens solfangere kun kan produsere varmtvann som vil sirkulere inn i boligens vannbårne varmesystemer.

Dette gjør at rene besparelser i form av strømforbruk og penger vil solcellene alltid vinne over solfangere.

Les mer om hva forskjellen mellom solceller og solfangere er her

Solceller vs solfangere og investeringskostnaden

Selve investeringskostnaden ved et solcelleanlegg er endel høyere enn ved solfangerne, og hva som lønner seg mest når man ser på hele regnestykket blir mye mer kompleks enn bare prislappen. 

Hvor mye sollys treffer solcellene eller solfangeren, hvor mye vil boligens verdi øke, og hvordan ser den fremtidige strømprisen ut er ofte spørsmål man glemmer å ta med i beregningene, men det er ofte dette som forklarer hva som er mest lønnsomt. 

Det er alltid anbefalt at man rådfører seg direkte med montørene da disse har lang erfaring, og kan gi et mer nøyaktig estimat for akkurat din bolig. Kom i kontakt med flere solcellemontører i Bytt.no sin anbudstjeneste for solceller her

Hvor mye lys treffer taket ditt?

Tak som er sørvendt gir best avkastning for solcellepanelene, mens for solfangere så har det ikke nødvendigvis like mye å si. Solens varme treffer fremdeles taket, mens solens stråler er mer avhengig av å treffe direkte på solcellepanelene. 

Hvor mye vil boligens verdi øke?

I gjennomsnitt så ser man på en økning av boligens verdi på 14-15% ved å montere solceller mens ved solfangere ser man på en økning på 7-8% hvis man inkluderer en oppgradering av boligens vannbårne varmesystemer. 

For boliger som er verdt over 3 millioner vil ofte investeringskostnaden være mindre enn boligens verdiøkning, mens ved solfangere går det ofte akkurat i 0. 

Hvordan ser strømprisene ut?

Dette er det spørsmålet man aldri får et nøyaktig svar på, da dagens strømpris avhenger av enormt mange faktorer man selv ikke kan påvirke. Her må man kjenne på magefølelsen, og huske å bruke samme fiktive strømpris i begge mattestykkene. 

Si at strømprisen er på 1kr/kWt, og solcellene eller solfangerene dine produserer nøyaktig like mye strøm eller varme som boligen trenger, vil man ved et årsforbruk på 16 000 kWt tjene 16 000 kroner ved solcellepaneler, mens ved solfangere vil man måtte betale 5 600 kroner årlig for strøm man må kjøpe inn. 

En solfanger produserer kun varme, og hvis man regner inn at boligen bruker 65% av det årlige strømforbruket på oppvarming vil de resterende 35% som brukes på elektroniske apparater, ved en strømpris på 1kr/kWt, koste deg 5 600 kroner. 

Se historiske strømpriser og hva strømmen koster nå her

Solceller vs solfangere 

Hvis man ser bort i fra boligens verdiøkning ser man også der at solcellene gir mer lønnsom avkastning enn solfangerne. 

Med en solfanger så blir man nødt til å kjøpe den resterende strømmen som boligen trenger, som da ligger på 30-40%, mens med solceller vil man kunne kutte hele strømregningen. 

Solfangere koster deg da 5 600 kroner årlig, med overnevte mattestykke, i tillegg til nedbetaling av solfangeranlegget, mens med solceller betaler man kun for nedbetalingen av solcelleanlegget. 

Solfangere er også mest effektive fra mars til oktober som ofte er de månedene hvor boligen bruker minst strøm. Solceller fungerer ofte bra og like godt på vinteren som på sommeren hvis anlegget og boligen ligger godt tilrettelagt i forhold til hvor solen treffer.

Det er viktig å merke seg at selv ved et stort solcelleanlegg blir man også der nødt til å kjøpe inn litt strøm fra strømnettet i enkelte perioder. Selv om solcelleanlegget kanskje produserer 30 000 kWt årlig så kommer det dager hvor anlegget produserer tilnærmet lik 0 kWt grunnet skyer, regn eller skygger. 

Konklusjon - hva er mest lønnsomt av solceller og solfangere

I tilfeller hvor boligen allerede har vannbårne varmesystemer så vil en solfanger koste en brøkdel sammenlignet med solceller, og vil kunne gi en kraftig reduksjon i strømregninene, mens solceller vil være mer lønnsomt i tilfellene hvor boligen ikke har vannbårne varmesystemer.

Bor man på plasser hvor det regner ofte, og er mye overskyet vil solfangerne i disse tider redusere strømregningen mer enn ved solceller, men når solen først står på vil man ikke kunne selge og tjene penger på strømproduksjonen sin.

Et solcelleanlegg på 40 kvm koster rundt 150 000 kroner og opp mot 300 000 kroner for en full installasjon, mens et solfangeranlegg vil koste 60 000 kroner og oppover i tillegg til omlag 100 000 kroner for installasjon av vannbårne varmesystemer.

Få oversikt over hvilke montører i din kommune som tilbyr enten solfangere, solceller, eller både og i Bytt.no sin sammenligningsliste for solcellemontører her

Husk å søk om grønt boliglån

For å finansiere solcelleanlegget kan det være lurt å forhøre seg med banken sin om de tilbyr det som heter grønne boliglån. Dette er boliglån som tildeles kundene som ønsker å oppgradere boligens miljøstempel.

Her kan man fortelle banken at man skal montere et solcelleanlegg og kan vise til en potensiell økning i boligens verdi som dekker monteringen av solcellene.

Koster solcelleanlegget 300 000 kroner og boligens verdi øker med 15% (fra 3 millioner til 3,45 millioner) er kostnaden allerede tatt hånd om og man vil kunne tjene penger på solcelleanlegget allerede samme dag som de blir ferdig montert. 

Montering av både solceller og solfangere

Et litt mindre kjent triks kan være å montere både solceller og solfangere, dersom boligen allerede har vannbårne varmesystemer. 

Solfangerne kan brukes til å varme opp varmtvannet og holde boligen varm, mens solcellene kan brukes til å holde liv i dine elektroniske apparater. 

Ved denne løsniningen hvor solfangerne skal generere 60-70% av boligens strømforbruk mens solcellene skal stå for resten vil man få en lavere investeringskostnad da solfangere isolert sett koster mindre per kvaderatmeter enn solcellene. 

Uten monteringskostnadene så koster solfangere ca 1 500 kroner per kvaderatmeter, mens solceller koster 3 500 kroner per kvaderatmeter. 

Få tilbud på solceller fra dine lokale solcellemontører

I Bytt.no sin anbudstjeneste for solceller vil man komme i kontakt med flere lokale eller nasjonale solcellemontører og kan innhente uforpliktende prisestimater og avtale eventuelle befaringer med flere montører.

Dette gjør at man lettere kan forhandle seg frem til bedre priser eller bedre løsninger, da alle montørene ønsker å tilby deg sine løsninger.

Montørene kan fort bli utkonkurrert på pris av de andre montørene, og vil i flere tilfeller kunne justere sin pris for å bli mer aktuell som din nye solcellemontør.

Tilbudene man får kan sammenlignes før man til slutt bestemmer seg for en av montørene, eller om man ikke finner et tilbud man ser seg fornøyd med kan man forkaste alle tilbudene uforpliktende.

Ta meg videre til Bytt.no sin anbudstjeneste for solceller her

Søk blant tusenvis av selskaper
Sammenlign tusenvis av tjenester
AVBRYT
OK, JEG FORSTÅR