Meny

Norges beste og billigste boliglån med fastrente i mai 2021 - se topp 5

OPPDATERT I DAG, søndag 9. mai 2021

Med et fastrentelån binder du renten på lånet ditt i en avtalt periode, normalt 3, 5 eller 10 år. Fastrentelån passer utmerket dersom du frykter rentesvingninger, eller simpelthen ønsker forutsigbarhet. Er det noe for deg?

Lønner det seg å binde renten på boliglånet? Det kan du finne ut her
FASTRENTE ELLER FLYTENDE? Historisk sett er fastrente dyrere enn flytende rente, men et fastrentelån kommer med flere fordeler.

Boliglån med fastrente

Et fastrentelån koster historisk sett noe mer enn et lån med flytende rente. Binder du renten til riktig tid, kan riktignok et fastrentelån være mer lønnsomt enn et tradisjonelt boliglån med flytende rente. Er du usikker på om din økonomi kan håndtere renteøkninger, er fastrentelån noe å vurdere ettersom fastrentelån gir økt trygghet og forutsigbarhet.

Bindingstid på fastrentelån

Hvor lenge du bør binde rente er individuelt og kommer an på hvor lenge du selv ønsker stabiliteten og forutsigbarheten fastrentelånet gir deg.

Samtidig er det verdt å merke at fastrentelån ikke er like fleksible som boliglån med flytende rente, og at det kan bli mer utfordrende å bytte bank eller å selge boligen i løpet av bindingstiden.

Salg av bolig med fastrentelån

Ved etablering av fastrentelån vil banken normalt sikre sin investering ved å kreve pant i boligen din. Dersom du skulle ønske å selge boligen i løpet av låneperioden vil salget medføre at banken mister sin sikkerhet. Salg av bolig med fastrentelån kan derfor by på noen ekstra utfordringer, enten ved at man må avslutte fastrentelånet, eller at man må overføre lånet til ny bolig.

 • Avslutning av fastrentelånet: Overkurs og underkurs

  Å avslutte et fastrentelån i løpet av avtaleperioden er fullt mulig, men det medfører at resten av avtaleperioden må gjøres opp i det avtalen avsluttes.

  Å avslutte en fastprisavtale i løpet av avtaleperioden kan i verste fall medføre at du må en betale et stort engangsbeløp til banken, men det kan også medføre at banken må betale deg for å komme ut av avtalen*. Konkret hvor mye som skal betales, og av hvem, avhenger av flere faktorer, som for eksempel hvor lenge det er igjen av avtalen, hvilken rente man har bundet seg til samt forespeilet rente på et tilsvarende lån ut avtaleperioden.

  Det endelige oppgjøret ved avslutningen av avtalen blir estimert med over- eller underkurs, og ihht til §54 i Finansavtaleloven.

  *Merk at de ulike bankene kan ha ulike betingelser og begrensninger når det gjelder avslutning eller overføring av fastrentelån.

 • Overføre lånet til ny bolig

  Enkelte banker tilbyr å overføre fastrentelånet til ny bolig, så lenge banken får tilsvarende eller bedre sikkerhet i den nye boligen.


Fastrentelån og bytte av bank

Når du etablerer et fastrentelån binder du låneavtalen til banken i hele avtaleperioden. Å bytte bank underveis i avtaleperioden er derfor ikke mulig uten at man avslutter fastrentelånet. Merk at det uavhengig av fastrentelånet er fullt mulig å flytte andre banktjenester, som for eksempel brukskonto, kredittkort, billån, sparekonto og lignende.

Fastrente eller flytende boliglån?

Tradisjonelt sett er det gunstigste alternativet å ha flytende rente. Binder du derimot renten på riktig tidspunkt, kan det en fastrenteavtale være lønnsomt. Binder du på feil tidspunkt derimot vil avtalen koste mer enn et boliglån med flytende rente.

Å finne riktig tidspunkt å binde renten på er svært vanskelig, og vi anbefaler derfor at du heller fokuserer din økonomiske situasjon, og hvor rustet du er for eventuelle renteøkninger. Er du dårlig rustet for renteøkninger kan det være lurt å binde renten på hele eller deler av boliglånet.

Dersom du har god økonomi, kan et godt alternativ være å velge flytende rente, men samtidig legge av sparepenger slik at man er forberedt på eventuelle fremtidige renteøkninger.


Store prisforskjeller på fastrentelån - sammenlign bankene før du binder deg

Ettersom man ved etablering av fastrentelån binder seg for en lengre periode, er det svært viktig å sørge for at rentebetingelsene er konkurransedyktige.

0,25% renteforskjell på et lån på 3 millioner med 10 års binding tilsvarer over 54 000 kroner. Det er med andre ord svært lønnsomt å velge riktig bank når man skal etablere et fastrentelån.

Norges billigste fastrentelån med 3 år binding (mai 2021)

Estimert basert på et fastrentelån til 4 000 000 kr og 1 000 000 kr i egenkapital, nedbet. tid 25 år, 32 år alder. 3 år binding. (Endre)

Omtaler
Eff. rente
Kost/mnd
Boliglån fastrente 3 år
Sbanken
Eksempelrente: Nominell rente 1,86%, Effektiv rente 1,88% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 755 381 kr, totalt: 3 755 381 kr
659 omtaler
1,88%
eff. rente
12 518 kr
kost/mnd
Detaljer
Bytt
Ikke samarbeid
Eksempelrente: Nominell rente 1,86%, Effektiv rente 1,88% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 755 381 kr, totalt: 3 755 381 kr.
Ikke samarbeid
Fastrentelån 75 % med 3 års binding
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 1,85%, Effektiv rente 1,91% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 764 308 kr, totalt: 3 764 308 kr
13 omtaler
1,91%
eff. rente
12 548 kr
kost/mnd
Detaljer
Bytt
Ikke samarbeid
Eksempelrente: Nominell rente 1,85%, Effektiv rente 1,91% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 764 308 kr, totalt: 3 764 308 kr.
Ikke samarbeid
Fastrentelån 3 år 80 %
Danske Bank
Eksempelrente: Nominell rente 1,94%, Effektiv rente 2,00% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 801 954 kr, totalt: 3 801 954 kr
133 omtaler
2,00%
eff. rente
12 673 kr
kost/mnd
Detaljer
Bytt
Ikke samarbeid
Eksempelrente: Nominell rente 1,94%, Effektiv rente 2,00% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 801 954 kr, totalt: 3 801 954 kr.
Ikke samarbeid
Fastrente Ordinær - 3 år innenfor 75%
KLP Banken
Eksempelrente: Nominell rente 1,95%, Effektiv rente 2,01% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 809 319 kr, totalt: 3 809 319 kr
19 omtaler
2,01%
eff. rente
12 698 kr
kost/mnd
Detaljer
Bytt
Ikke samarbeid
Eksempelrente: Nominell rente 1,95%, Effektiv rente 2,01% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 809 319 kr, totalt: 3 809 319 kr.
Ikke samarbeid
Fastrentelån 3 år
SpareBank 1 Østlandet
Eksempelrente: Nominell rente 1,95%, Effektiv rente 2,02% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 810 819 kr, totalt: 3 810 819 kr
17 omtaler
2,02%
eff. rente
12 703 kr
kost/mnd
Detaljer
Bytt
Ikke samarbeid
Eksempelrente: Nominell rente 1,95%, Effektiv rente 2,02% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 810 819 kr, totalt: 3 810 819 kr.
Ikke samarbeid

Norges billigste fastrentelån med 5 år binding (mai 2021)

Estimert basert på et fastrentelån til 4 000 000 kr og 1 000 000 kr i egenkapital, nedbet. tid 25 år, 32 år alder. 5 år binding. (Endre)

Omtaler
Eff. rente
Kost/mnd
Boliglån fastrente 5 år
Sbanken
Eksempelrente: Nominell rente 2,27%, Effektiv rente 2,29% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 932 312 kr, totalt: 3 932 312 kr
659 omtaler
2,29%
eff. rente
13 108 kr
kost/mnd
Detaljer
Bytt
Ikke samarbeid
Eksempelrente: Nominell rente 2,27%, Effektiv rente 2,29% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 932 312 kr, totalt: 3 932 312 kr.
Ikke samarbeid
Fastrentelån 5 år 80 %
Danske Bank
Eksempelrente: Nominell rente 2,24%, Effektiv rente 2,30% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 934 220 kr, totalt: 3 934 220 kr
133 omtaler
2,30%
eff. rente
13 114 kr
kost/mnd
Detaljer
Bytt
Ikke samarbeid
Eksempelrente: Nominell rente 2,24%, Effektiv rente 2,30% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 934 220 kr, totalt: 3 934 220 kr.
Ikke samarbeid
Fastrentelån 75 % med 5 års binding
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 2,25%, Effektiv rente 2,32% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 940 176 kr, totalt: 3 940 176 kr
13 omtaler
2,32%
eff. rente
13 134 kr
kost/mnd
Detaljer
Bytt
Ikke samarbeid
Eksempelrente: Nominell rente 2,25%, Effektiv rente 2,32% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 940 176 kr, totalt: 3 940 176 kr.
Ikke samarbeid
Fastrentelån 5 år
SpareBank 1 Østlandet
Eksempelrente: Nominell rente 2,25%, Effektiv rente 2,32% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 943 176 kr, totalt: 3 943 176 kr
17 omtaler
2,32%
eff. rente
13 144 kr
kost/mnd
Detaljer
Bytt
Ikke samarbeid
Eksempelrente: Nominell rente 2,25%, Effektiv rente 2,32% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 943 176 kr, totalt: 3 943 176 kr.
Ikke samarbeid
Fastrente Ordinær - 5 år innenfor 75%
KLP Banken
Eksempelrente: Nominell rente 2,30%, Effektiv rente 2,37% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 964 001 kr, totalt: 3 964 001 kr
19 omtaler
2,37%
eff. rente
13 213 kr
kost/mnd
Detaljer
Bytt
Ikke samarbeid
Eksempelrente: Nominell rente 2,30%, Effektiv rente 2,37% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 964 001 kr, totalt: 3 964 001 kr.
Ikke samarbeid

Norges billigste fastrentelån med 10 år binding (mai 2021)

Estimert basert på et fastrentelån til 4 000 000 kr og 1 000 000 kr i egenkapital, nedbet. tid 25 år, 32 år alder. 10 år binding. (Endre)

Omtaler
Eff. rente
Kost/mnd
Fastrentelån 10 år 80 %
Danske Bank
Eksempelrente: Nominell rente 2,68%, Effektiv rente 2,75% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 1 133 121 kr, totalt: 4 133 121 kr
133 omtaler
2,75%
eff. rente
13 777 kr
kost/mnd
Detaljer
Bytt
Ikke samarbeid
Eksempelrente: Nominell rente 2,68%, Effektiv rente 2,75% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 1 133 121 kr, totalt: 4 133 121 kr.
Ikke samarbeid
Fastrente Ordinær - 10 år innenfor 75%
KLP Banken
Eksempelrente: Nominell rente 2,69%, Effektiv rente 2,77% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 1 140 708 kr, totalt: 4 140 708 kr
19 omtaler
2,77%
eff. rente
13 802 kr
kost/mnd
Detaljer
Bytt
Ikke samarbeid
Eksempelrente: Nominell rente 2,69%, Effektiv rente 2,77% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 1 140 708 kr, totalt: 4 140 708 kr.
Ikke samarbeid
Fastrentelån 75 % med 10 års binding
SpareBank 1 SMN
Eksempelrente: Nominell rente 2,70%, Effektiv rente 2,78% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 1 143 799 kr, totalt: 4 143 799 kr
13 omtaler
2,78%
eff. rente
13 813 kr
kost/mnd
Detaljer
Bytt
Ikke samarbeid
Eksempelrente: Nominell rente 2,70%, Effektiv rente 2,78% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 1 143 799 kr, totalt: 4 143 799 kr.
Ikke samarbeid
Fastrentelån 10 år
SpareBank 1 Østlandet
Eksempelrente: Nominell rente 2,70%, Effektiv rente 2,78% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 1 146 799 kr, totalt: 4 146 799 kr
17 omtaler
2,78%
eff. rente
13 823 kr
kost/mnd
Detaljer
Bytt
Ikke samarbeid
Eksempelrente: Nominell rente 2,70%, Effektiv rente 2,78% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 1 146 799 kr, totalt: 4 146 799 kr.
Ikke samarbeid
Fastrentelån 10 år
SpareBank 1 SR-Bank
Eksempelrente: Nominell rente 2,70%, Effektiv rente 2,79% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 1 149 799 kr, totalt: 4 149 799 kr
16 omtaler
2,79%
eff. rente
13 833 kr
kost/mnd
Detaljer
Bytt
Ikke samarbeid
Eksempelrente: Nominell rente 2,70%, Effektiv rente 2,79% lånebeløp 3 000 000 kr, nedbetalingstid 25 år, kostnad: 1 149 799 kr, totalt: 4 149 799 kr.
Ikke samarbeid

NORGES BESTE BANK

Bytt.no mottar årlig tusenvis av omtaler fra norske bankkunder. Se hvilken bank kundene er mest fornøyde med

SÅ MYE KAN DU LÅNE

Bankene i Norge har strenge grenser for hvor mye du kan få i boliglån. Her kan du se hvor mye du kan få i boliglån

BLI KVITT KREDITTGJELD

Desto bedre orden du har på økonomien desto bedre boliglånsrente kan du få. Prøv vår kalkulator og se din besparelse

NYE OMTALER OM RENTE
Søk Bytt.no
AVBRYT
OK, JEG FORSTÅR