Sammenlign. Bytt. Spar.
HUS & HJEM
BEDRIFT & BORETTSLAG
MIN BYTT
BYTT.NO
Infosenter Omtaler Kvalitetssikring

Din tillit er vår høyeste prioritet

Svært mange av våre brukere er i ferd med å foreta viktige beslutninger, som for eksempelvis å bytte bank, forsikringsselskap eller strømleverandør. I slike beslutningsprosesser er det essensielt at tilgjengelig informasjon og sammenligningsgrunnlag er korrekt.

For å at våre brukere skal få et korrekt og rettferdig innblikk i hvordan den gjennomsnittlige forbrukeren opplever de ulike selskapene i de ulike bransjene er det avgjørende at sammenligingene baserer seg på verifiserte, ærlige og oppriktige omtaler, skrevet av ekte mennesker som selv ønsker å dele sine meninger, vurderinger og erfaringer.

Under kan du lese mer om hvordan vi aktivt arbeider for kvalitetsikre og autentisere omtalene vi mottar, slik at tjenesten forblir en pålitelig, troverdig og forbrukervennlig tjeneste for erfaringsutvekslinger.

Upartisk og nøytral tjeneste

Tjenesten vil alltid være helt upartisk og nøytral. Vi vil aldri la selskaper på noen måte redigere, slette eller på annen måte manipulere omtalene vi mottar.

Det er kun våre offentlig publiserte vilkår for bruk av tjenesten som kan diktere hvorvidt en omtale blir godkjent eller avvist. Eksisterende omtaler kan bli moderert eller fjernet, men kun under forutsetning at det senere viser seg at omtalen strider mot betingelsene, er lovstridig eller inneholder sensitiv informasjon.

Verifiserte omtaler

Bytt.no anser en omtale som verifisert fra vår side når den har passert våre strenge kontroll- og verifiseringsrutiner bestående av bl.a. krav om gyldig e-post/SMS. Denne informasjonen blir under ingen omstendigheter uten ditt samtykke utlevert til selskapet som omtales eller andre tredjeparter, forutenom e-post- og SMS-leverandør. Informasjonen blir kun benyttet av Bytt.no for å forhindre falske omtaler og for å gi relevant oppfølging vedrørende omtalen.

Ettersom det er praktisk umulig å kontrollsjekke validiteten av det konkrete innholdet i en gitt omtale anser vi derfor vår rolle som begrenset til å forsøke å validere at det er en ekte person som står bak omtalen. Dette er standard prosedyre hos majoriteten av digitale omtaletjenester som tilbyr en åpen og anonym plattform for sine brukere, som f.eks TripAdvisor, Yelp, Google Reviews, Facebook Reviews m.m. Det sier seg videre at på disse tjenestene, som på Bytt.no, så bør du som forbruker se etter et felles konsensus blant omtalene.

Alle omtaler kontrolleres

Alle omtalene vi mottar gjennomgår derfor en streng og grundig kontroll. Enhver uregelmessighet fanges opp og blir vurdert av vårt interne kontrollorgan som autentiserer eller avviser omtalen før den publiseres på tjenesten. Vi foretar også regelmessige stikkprøver og kontroller av tidligere godkjente omtaler for å hindre at falske omtaler blir å finne på vår tjeneste.

Tjenesten er gratis for bedrifter

Kommersielle omtaletjenester er urettferdig for både bedrift og forbruker: Bedrifter blir tvunget til å betale store summer for å håndtere omtaler og ivareta bedriftens omdømme, noe som i gjengjeld gjør forbrukere usikre på om dette faktisk er en god bedrift eller om det er pengene som styrer.

Vi eliminerer denne problemstillingen ved å tilby en 100% gratis tjeneste for bedrifter. Vi har dermed ingen interessekonflikt med selskapene som deltar, som i retur sikrer den høyeste form for kvalitetssikring av tjenesten.

Nulltoleranse for fiktive omtaler

De aller fleste omtalene vi mottar er laget med god hensikt. Dessverre hender det at noen ønsker å forbedre et selskaps renommé, eller ødelegge for konkurrenter.

Essensen av tjenesten vår er å tilby våre brukere en helt uavhengig, rettferdig, upartisk og pålitelig tjeneste, hvor man også skal kunne sammenligne andre forbrukere sine ekte meninger og erfaringer.

Vi i Bytt.no tar derfor svært alvorlig på ethvert forsøk på juks, og har derfor nulltolleranse for falske omtaler.

Slik definerer vi en falsk omtale

En falsk omtale er en omtale som er skrevet med hensikt om å fremme egne interesser, og som alene har som hensikt å svekke eller fremheve et selskaps rangering eller omdømme.

Gjentatte forsøk på å fremheve eller ødelegge for ett og samme selskap

Vi tillater kun en omtale per bruker, i en gitt periode. Gjentatte forsøk på å skrive omtale for å svekke eller fremheve et selskap vil kunne føre til at alle disse omtalene blir fjernet.

Ansatte, eiere eller deres nære relasjoner som skriver omtale om eget eller konkurrerende selskap

Omtalene skal være fra kundenes ståsted. For å sikre at omtalene er nøytrale og upartiske tillater vi ikke omtaler fra personer som har personlig eller forretningsmessig tilknytning til et selskap å skrive omtale om eget, eller konkurrerende selskap.

Omtaler skrevet under innflytelse eller påvirkning

Vi tillater ingen for form godtgjørelse i bytte mot omtaler. Omtaler som er skrevet av brukere som har fått betaling, mottatt rabatter, fått tilgang til konkurranser eller på noen måte mottatt godtgjørelse for å skrive omtale regner vi som falske omtaler, og vil bli slettet.

Det er ikke lov å publisere, kjøpe eller oppfordre til falske omtaler på Bytt.no. Ethvert forsøk på juks vil bli varslet om til Forbrukertilsynet. Gjengivelse av data fra Bytt.no uten vårt utrykkelige samtykke vil bli anmeldt.

Slik bekjemper vi falske omtaler

Arbeidet med å identifisere og fjerne falske omtaler er en meget krevende jobb, men et arbeid vi anser som svært viktig.

Vi bruker store mengder tid på å identifisere uregelmessigheter samt mye ressurser på å utvikle og forbedre våre systemer som løpende sørger for at falske omtaler fanges opp og fjernes. Dette er noen av teknikkene vi benytter oss av for å identifisere og bekjempe falske omtaler:

- Automatisert algoritmisk gjennomgang
- Manuell gjennomgang
- Tips fra brukere
- Stikkprøver
- Historie, demografi og tekniske spor
- Krav om gyldig e-post
- Krav om SMS-verifisering

Anonymitet, brukervennlighet og kvalitet

For å gi våre brukere et godt og bredt bilde av hvordan den gjennomsnittlige forbruker erfarer de ulike selskapene, produktene og tjenestene, er det viktig med mange tilbakemeldinger. For å oppnå dette arbeider vi aktivt med å tilby våre brukerene en sømløs, enkel og brukervennlig prosess, slik at flest mulig forbrukere velger å dele sine erfaringer. Strengere krav om identifisering kan i noe grad kvalitetssikre omtalene, men på direkte bekostning av brukervennligheten og mengden omtaler og tilbakemeldinger.

Sannheten er dessverre at det finnes ingen feilfrie systemer som med sikkerhet kan garantere at hver eneste omtale er genuin og ærlig, uavhengig av autentisering eller registrering. Alle systemer kan bli lurt. Derfor velger vi å gjøre prosessen enkel og sømløs for brukerene våre og så tar vi på oss den vanskelige oppgaven med å identifisere og fjerne falske omtaler både før og etter at de er publisert.

Vi arbeider kontinuerlig med å finjustere på denne balansen, slik at tjenesten forblir enkel og brukervennlig for dem som ønsker å dele sine erfaringer, men samtidig fortsetter å være en pålitelig og god kilde for dem som ønsker å bruke tjenesten til å sammenligne de ulike selskapene, tjenestene og produktene mot hverandre.

Bytt.no støtter veiledninger fra Forbrukertilsynet

Vi støtter opp under Forbrukertilsynet sine veiledninger for bruk av brukeromtaler i markedsføring.

Søk blant tusenvis av selskaper
Sammenlign tusenvis av tjenester
AVBRYT
OK, JEG FORSTÅR